Zoeken in bibliotheek

Vind documenten, richtlijnen en publicaties in de bibliotheek

-
HomeVerstandig Kiezen

Verstandig Kiezen

De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de campagne ‘Verstandig Kiezen’ opgezet. Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ willen wij medisch specialisten en hun patiënten ondersteunen bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne Verstandig Kiezen en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan.

cyclus verstandig kiezen

De campagne ‘Verstandig Kiezen’ gaat uit van een kwaliteitscyclus: een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. Verstandig Kiezen bestaat daarom uit meerdere elementen: 


  • Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 
  • Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar Praktijkvariatie, met als doel inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en waar nodig verbeteringen in gang te zetten. 
  • Een belangrijk ander onderdeel van Verstandig Kiezen is Zorgevaluatie, het vaststellen en onderzoeken van vragen over de effectiviteit van behandelingen (kennislacunes) in zogenaamd klinisch evaluatieonderzoek. 
  • Het onderdeel Samen Beslissen dat momenteel uitgewerkt wordt, richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen.

De campagne Verstandig Kiezen is inmiddels in volle gang. Dat betekent dat deze website ook regelmatig aangevuld wordt met nieuwe informatie.