HomeSKMS

SKMS

SKMS

Structurele financiering kwaliteitsbevordering

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten (voorheen Orde van Medisch Specialisten) zijn overeengekomen dat een vast bedrag wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd.

Beheer gelden

SKMS logo135x

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Zij is opgericht door de Federatie Medisch Specialisten (voorheen Orde van Medisch Specialisten) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Jaarlijks stelt SKMS de kwaliteitsgelden beschikbaar aan de Wetenschappelijke Verenigingen van de erkende medisch specialismen (WV-en) en de Federatie Medisch Specialisten voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten, dat niet op een andere wijze wordt gefinancierd.

 

Projecten die door SKMS gefinancierd worden kunnen alleen door de (erkende) Wetenschappelijke Vereniging (WV) of de Federatie Medisch Specialisten worden ingediend voor financiering door de SKMS. SKMS stelt, na beoordeling aan de hand van vastgestelde criteria, de kwaliteitsgelden beschikbaar voor de goedgekeurde kwaliteitsprojecten.

Programma Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten

Het Programma Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten is van, voor en door de medisch specialisten samen met de Wetenschappelijke Verenigingen en de Federatie. Het Programma stelt de medisch specialisten in staat in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. De afgelopen jaren is door de wetenschappelijke verenigingen en de Federatie gewerkt aan het vorm geven aan het kwaliteitsbeleid medisch specialisten. Zo zijn diverse kwaliteitssystemen/kwaliteitsinstrumentaria ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsregistraties en complicatieregistratie, kwaliteitsvisitaties, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting naast bijvoorbeeld gedragsregels, gedragscodes, model contracten en model regelingen. Daarnaast is het afgelopen jaar het kwaliteitskader medisch specialisten vastgesteld.

Voor Wetenschappelijke Verenigingen

Om in te loggen klik dan op deze link (Indien u uw inlognaam of wachtwoord vergeten bent neem dan contact op met skms@demedischspecialist.nl