De website kwaliteitskoepel.nl is komen te vervallen.

Bent u op zoek naar informatie over de kwaliteit van medisch-specialistische zorg dan kunt u terecht op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Voor de meest recente medisch-specialistische richtlijnen bezoekt u de Richtlijnendatabase.
Informatie over de kwaliteitsgelden vindt u op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Inloggen op de SKMS-omgeving kunt u hier.

Heeft u vragen, of mist u iets? Neem contact op via communicatie@demedischspecialist.nl.